MENY

FÖRRÅD

Hyresgäster som hyr lägenhet med tillhörande förråd uppmanas att omedelbart i samband med inflyttning sätta

dit hänglås för att undvika att någon annan sätter in saker och skräp, eller nyttjar det som avställningsplats. Vid

avflyttning är det du som hyresgäst som svarar för att tillhörande förråd töms och städas.

Miljö- och brandfarliga ämnen får inte sättas i förråden (eller någon annanstans i de allmänna utrymmena).

Förvara värdeföremål i lägenheten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad som bör förvaras var.