MENY

HÄNSYN OCH GRANNAR

Visa dina grannar hänsyn och respekt. Man får spela musik och ha fest då och då men ha ljudnivån rimligt hög

och respektera att alla i trappan inte har fest samma kväll. Om man meddelar sina grannar i god tid innan man

tänker ha en fest accepteras detta säkerligen bättre. Ibland kan det dock vara svårt att själv uppfatta om man

stör eller inte; om man upplever att någon stör kan man i första hand prata med sin granne för att lösa det på ett

positivt sätt. Vid upprepade störningar eller andra incidenter som ej är acceptabla ber vid dig kontakta

hyresvärden. Generellt gäller att efter kl. 22.00 skall det vara lugnt.

Utryckning av störningsjour debiteras den som stör.

Eventuella blomlådor på balkonger sätts upp på insidan av balkongen för att inte störa grannarna undertill. Skaka inte mattor eller dukar utanför balkongen så att det dammar eller skräpar ner hos någon annan via fönster eller balkong.