BOENDE-

  INFORMATION

STÄNGDA DÖRRAR HINDRAR OBEHÖRIGA

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörren bakom dig.

Ställ aldrig upp dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr.

Om alla hjälps åt att komma ihåg detta förhindras inbrott. Det är tillfället som gör tjuven.

MMG Fastigheter AB

 

Södra Hamnen Nogersund

294 95 Sölvesborg

 

Tel: 070-885 15 75

 

Epost: info@mmgfastigheter.se

 

Org.nummer: 556909-1449

KONTAKT FELANMÄLAN


Felanmälan Vardagar 09.00-11.00 Vaktmästare Tel: 070-607 22 23


Akuta fel under dagtid, ring även till vaktmästaren direkt.


Akuta fel kvällar och helger, ring 070-885 15 75