MENY

STÄNGDA DÖRRAR HINDRAR OBEHÖRIGA

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörren bakom dig.

Ställ aldrig upp dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr.

Om alla hjälps åt att komma ihåg detta förhindras inbrott. Det är tillfället som gör tjuven.