MENY

UTFLYTTNING

Uppsägning

Uppsägning måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå vem som säger upp vad (fullständig adress).

Glöm inte datering och alla kontraktshavares underskrifter (dvs är ni två som hyr lägenheten gemensamt

måste ni båda skriva under uppsägningen). Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Exempel: Om uppsägning görs den 12 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 1 juni kl 12.00.

 

Visning av lägenhet

Om du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster på överenskommen tid.

 

Avflyttning

När hyrestiden har löpt ut skall du som hyresgäst senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Infaller den dag då lägenheten skall

tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag. Lägenheten (inkl. förråd) skall då vara tömd och avstädad, och nycklar återlämnas. Städningen skall vara noggrann och i princip skall en städfirma inte ha något att göra i lägenheten efteråt (”lämna lägenheten i det skick du själv vill hitta den”).

 

Nycklar

Samtliga erhållna nycklar vid tillträde skall återlämnas vid avflyttning (gäller även nyckelkopior man fått gjorda av hyresvärden). Om så ej sker debiteras kostnad för låsbyte.

 

Mejla in din uppsägning

Vid uppsägning så mailas den till info@mmgfastigheter.se och att har den inte bekräftas inom 5 dagar så hör av dig igen.

 

Ladda ner uppsägningsblanketten här: MMG Fastigheter AB - Uppsägning av lägenhet