MENY

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GDPR

Vi på MMG Fastigheter AB är skyldiga att följa reglerna i GDPR, för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

 

Hur personuppgifter kommer att få användas i vår verksamhet framöver är i stort oförändrat jämfört med hur det fungerar i dag. EU inför de nya reglerna för att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger hos företagen och organisationerna. Vi som ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter måste kunna visa att vi följer EU-reglerna i GDPR.

 

Som hyresvärd har vi ett behov av att använda personuppgifter i vår verksamhet för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig som hyresgäst. MMG Fastigheter AB behandlar för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer.

 

Här är några exempel på när MMG Fastigheter AB använder personuppgifter:

 

  • När hyresavtal ingås lämnar MMG Fastigheter AB namn och personnummer till ett kreditupplysningsföretag för att göra en kreditupplysning på bostadssökande.

 

  • Som hyresvärd har MMG Fastigheter AB ett behov av att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter som en hyresvärd har mot dig som hyresgäst. Till exempel för att ge dig relevant information, aviseringar och annat som hör till den löpande förvaltningen.

 

  • Under hyresförhållandet kommer personuppgifter att behandlas vid eventuella betalningsförsummelser eller störningar i boendet. 

 

  • Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådan organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. leverantörer, hyresgästorganisationer, försäkringsbolag och inkassobolag.

 

  • Ibland lämnar MMG Fastigheter AB också dina uppgifter vidare till andra, till exempel till tjänsteföretag som hjälper till vid låsbyten, säkerhetsföretag och företag som håller ordning på våra hyressystem. I sådana fall ser vi självklart till att dina uppgifter skyddas.

 

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till annan aktör.

 

Vi sparar dina personuppgifter under hyresförhållandet och tar

bort uppgifterna ur våra system när hyresförhållandet upphört. Vid hyresskulder

sparas uppgifter till dess skulderna är betalda, som längst två år. Allt för

att skydda din personliga integritet.

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får

bra, snabb och korrekt service av oss som hyresvärd!

 

 

 

 

MMG Fastigheter AB