MENY

INFLYTTNING

Hyresinbetalning

Hyran skall betalas i förskott senaste den siste i månaden.

Hyresavierna delas ut tre och tre kvartalsvis.

 

Elavtal

Glöm inte att teckna elavtal vid inflyttning och att säga upp det vid avflyttning.

 

Hemförsäkring

Har du inte hemförsäkring rekommenderar vi att du tecknar en.

Ta kontakt med ett försäkringsbolag och diskutera fördelarna och den trygghet den för med sig

(lösöre, ansvar, resor mm)