BOENDE-

  INFORMATION

MEDDELANDEANSVAR

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel eller skada i lägenheten som ofördröjligen måste

avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, eller för att skadan inte skall förvärras (exempelvis

vattenläcka, stopp i avlopp, droppande element). Görs inte detta kan du bli skadeståndskyldig.

Rapportera om du märker någon förändring i lägenheten, eller om något ej fungerar som det ska.

MMG Fastigheter AB

 

Södra Hamnen Nogersund

294 95 Sölvesborg

 

Tel: 070-885 15 75

 

Epost: info@mmgfastigheter.se

 

Org.nummer: 556909-1449

KONTAKT FELANMÄLAN


Felanmälan Vardagar 09.00-11.00 Vaktmästare Tel: 070-607 22 23


Akuta fel under dagtid, ring även till vaktmästaren direkt.


Akuta fel kvällar och helger, ring 070-885 15 75