MENY

MEDDELANDEANSVAR

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel eller skada i lägenheten som ofördröjligen måste

avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, eller för att skadan inte skall förvärras (exempelvis

vattenläcka, stopp i avlopp, droppande element). Görs inte detta kan du bli skadeståndskyldig.

Rapportera om du märker någon förändring i lägenheten, eller om något ej fungerar som det ska.