BOENDE-

  INFORMATION

HUSHÅLLSSOPOR OCH GROVSOPOR, SKRÄP, MM

Hämtning av hushållssopor ingår i hyran. Hyresgästen svarar däremot själv för grovsopor och tillhörande

bortforsling. Hantering av grovsopor är kanske mest aktuellt i samband med flyttning. Tänk därför på att

planera in detta om du behöver hyra t ex släp. Kontakta kommunen för anvisning till närmaste avfallsstation.

Det är uttryckligen förbjudet att ställa ner sina grovsopor och saker i de gemensamma utrymmena såsom

källargångar och cykelförråd mm eller att ställa det vid soptunnorna (du vill inte springa över din grannes saker

och han vill inte springa över dina). Överträdelse beivras och kostnad för borttransport kommer att debiteras.

När det är dags att ta ut hushållssoporna skall dessa bäras direkt till soptunnan. Att ställa ut soppåsen utanför

lägenhetsdörren för tillfällig ”mellanlagring” gör man naturligtvis inte. Det både luktar och ser illa ut.

MMG Fastigheter AB

 

Södra Hamnen Nogersund

294 95 Sölvesborg

 

Tel: 070-885 15 75

 

Epost: info@mmgfastigheter.se

 

Org.nummer: 556909-1449

KONTAKT FELANMÄLAN


Felanmälan Vardagar 09.00-11.00 Vaktmästare Tel: 070-607 22 23


Akuta fel under dagtid, ring även till vaktmästaren direkt.


Akuta fel kvällar och helger, ring 070-885 15 75