BOENDE-

  INFORMATION

UTELÅST

Ansvaret för hantering av nycklar åligger fullt ut hyresgästen. Om du låser dig ute får du själv bekosta

upplåsning (f.n. 800 kr utanför arbetstid). Var beredd att legitimera dig.

MMG Fastigheter AB

 

Södra Hamnen Nogersund

294 95 Sölvesborg

 

Tel: 070-885 15 75

 

Epost: info@mmgfastigheter.se

 

Org.nummer: 556909-1449

KONTAKT FELANMÄLAN


Felanmälan Vardagar 09.00-11.00 Vaktmästare Tel: 070-607 22 23


Akuta fel under dagtid, ring även till vaktmästaren direkt.


Akuta fel kvällar och helger, ring 070-885 15 75