MENY

VÅRDNADSPLIKT OCH ANSVAR FÖR SIN LÄGENHET

Som hyresgäst är man skyldig att väl vårda sin lägenhet. Samtidigt har du som hyresgäst ansvar för all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet, eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar, eller av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

Under åren som lägenheten används förslits den och behöver med jämna mellanrum underhållas. Detta

normala underhåll svarar hyresvärden för. Skador orsakade av hyresgästen och slitage som ligger utanför

vad som betraktas normalt är ersättningsskyldigt.