BOENDE-

  INFORMATION

VÅRDNADSPLIKT OCH ANSVAR FÖR SIN LÄGENHET

Som hyresgäst är man skyldig att väl vårda sin lägenhet. Samtidigt har du som hyresgäst ansvar för all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet, eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar, eller av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

Under åren som lägenheten används förslits den och behöver med jämna mellanrum underhållas. Detta

normala underhåll svarar hyresvärden för. Skador orsakade av hyresgästen och slitage som ligger utanför

vad som betraktas normalt är ersättningsskyldigt.

MMG Fastigheter AB

 

Södra Hamnen Nogersund

294 95 Sölvesborg

 

Tel: 070-885 15 75

 

Epost: info@mmgfastigheter.se

 

Org.nummer: 556909-1449

KONTAKT FELANMÄLAN


Felanmälan Vardagar 09.00-11.00 Vaktmästare Tel: 070-607 22 23


Akuta fel under dagtid, ring även till vaktmästaren direkt.


Akuta fel kvällar och helger, ring 070-885 15 75